skip to Main Content

Cистема електронного судочинства

Стрімкий розвиток суспільного життя та виклики, які постали в поточному році не тільки перед українським суспільством, але й перед усім світом, неминуче вимагають запровадження технологічних рішень незалежно від волі можновладців та готовності держави до таких перетворень.

Державна судова адміністрація України 1 червня 2020 року видала наказ № 247 про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем «Електронний суд» і «Електронний кабінет». Дослідна експлуатація здійснюватиметься в пілотних судах — усі місцеві й апеляційні суди України (крім Київського апеляційного суду та Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду). Пілотні суди у процесі користування підсистемами мають керуватися вимогами, визначеними в Положенні про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженому рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 зі змінами, у частині функціонування підсистем.

Попри реальну необхідність здійснювати судочинство в елект­ронному вигляді, зокрема, хоча б приймати документи в електрон­ній формі, деякі суди все ж таки посилаються на відсутність факту початку повноцінного функціонування ЄСІТС і тим самим залишають позовні заяви та апеляційні скарги без руху, надаючи строк для подання процесуальних документів разом із доказами у паперовому вигляді. На переконання деяких суддів, усі документи треба подавати в паперовому вигляді, а письмові заяви повинні мати власноручний підпис заявника.

Наведену позицію не можна вважати такою, що відповідає завданням та основним засадам судочинства, оскільки в такий спосіб суд своїми діями не тільки не захищає права, а й демонструє свою нездатність здійснювати судочинство. Тим паче, сформована актуальна практика Верховного Суду чітко і недвозначно наголошує на тому, що відсутність факту початку повноцінного функціонування ЄСІТС не може бути перешкодою для роботи її підсистеми «Електронний суд» та, відповідно, права особи на подання процесуальних документів через цю підсистему в електронній формі (постанова КГС ВС від 20 липня 2020 року у справі № 910/1386/20, постанова КЦС ВС від 29 липня 2020 року у справі № 629/740/19, постанова КАС ВС від 15 жовтня 2020 року у справі № 520/2863/19).

Посилаючись на відсутність функціонування ЄСІТС, ухвали про залишення без руху процесуальних документів, поданих через підсистему «Електронний суд», суди надсилають усе ж таки до підсистеми «Електронний суд».

Із власного досвіду можемо порадити позивачам та апелянтам, яким залишили подані ними через підсистему «Електронний суд» процесуальні документи без руху, невідкладно подати заяву про усунення «недоліків» з посиланням на практику Верхов­ного Суду. Для більш успішного засвоєння судами процесуального порядку прийняття до розгляду документів, поданих через систему «Електронний суд» доцільно до наведеної заяви додати роздруківки з ЄДРСР судових актів вищих інстанцій про скасування незаконних ухвал, якими повернуті без розгляду процесуальні документи з причин неусунення недоліків шляхом подання їх примірників та доданих до них документів у паперовому вигляді.

Джерело: Український юрист

Ключовий контакт:

Андрій Кравчук
Email: andrii.kravchuk@esquires.ua