skip to Main Content

Партнер ESQUIRES Artem Saprykin розповів у інтерв’ю виданню Український юрист про реформи на ринку капіталу і не тільки

Юрист зазначив, що заплановані реформи на ринках капіталу повинні забезпечити максимальну прозорість, рівний доступ інвесторів до повної та об’єктивної інформації про емітентів цінних паперів та фінансових інструментів, в результаті чого інвестори матимуть можливість ухвалювати виважені та ретельно обґрунтовані інвестиційні рішення.

«Cучасною світовою тенденцією є застосування регуляторами «професійного судження» («professional judgment»), коли нормативно-правові акти встановлюють загальні принципи і вимоги і наділяють відповідного регулятора правом на власний розсуд оцінювати певні обставини, пов’язані із виконанням ним своїх функцій, в тому числі, щодо надання певних погоджень чи притягнення до відповідальності. Тобто, регулятор має можливість керуватися суттю, а не формою.

Отже, хочу побажати нам усім якомога швидше розпочати етап гармонізації законодавства, коли ми будемо активно дискутувати про широке впровадження у законодавство України застосування регуляторами (НБУ та НКЦПФР) «професійного судження» («professional judgment»)», – сказав він.

Повний текст інтерв’ю наведено у часописі Український юрист №1-2/2018.