skip to Main Content

Партнери ESQUIRES Вікторія Ковальчук та Опанас Карлін виступили спікерами на II Податковому Форумі ААУ Tax&business TALKS.

 II Податковий Форум ААУ Tax&business TALKS , який проходив 9 листопада 2018 року в IQ Business Center, був присвячений практичним проблемам – найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування, – та шляхам їх вирішення.

Говорили про кримінальну відповідальність за податки, трансфертне ціноутворення: проблематику, звіти, судову практику, адвокатуру, бізнес, державу, а також податкові спори та останню судову практику.

Viktoria Kovalchuk розповіла про основні зміни в податковому законодавстві, які нас очікують у 2019 році. Серед ключових змін: план дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщення прибутків за кордон (BEPS), податок на виведений капітал, «нульова декларація» та інші.

Afanasiy Karlin навів практичні приклади численних порушень прав платників податків та звернув увагу на те, що всі проблеми сучасного українського фіскального контролю лежать у площині порушення державою таких фундаментальних принципів, як:

• правова визначеність;
• обмеження дискреційних повноважень;
• презумпція правомірності господарської діяльності;
• відповідальність держави перед особою.

Наостанок Опанас Карлін зупинився на тих позитивних зрушеннях, які заплановані до втілення в Україні у довгій та короткостроковій перспективі.