skip to Main Content

Повернення перевірок від Держпраці: ризики для бізнесу

Вікторія Ковальчук – рекомендована в галузі трудового права за версією рейтингового дослідження Вибір Клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України 2018 року. (Деталі за посиланням link )

Уряд затвердив новий порядок перевірок Держпраці

21 серпня 2019 року Уряд ухвалив постанову КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», якою затверджено:
• Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
• Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.
Повноваження інспекторів

Розширений перелік підстав для перевірки інспектором безпосередньо на місці роботи:

• звернення працівника про порушення законодавства про працю;
• звернення фізичної особи про порушення правил оформлення трудових відносин;
• за рішенням керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із відкритих джерел;
• за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;
• за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду/контролю, про ознаки порушення законодавства про працю;
• за інформацією уповноважених органів про заборгованість з виплати заробітної плати; невідповідність кількості працівників обсягам виробництва до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; факти порушення законодавства про працю; провадження господарської діяльності без державної реєстрації; збільшення кількості працівників на неповному робочому дні понад 20%; працівників, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року; відсутні нарахування заробітної плати працівникам у звітному місяці; непроведення індексації заробітної плати; понад 30% працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів; роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення понад 10% працівників;
• за інформацією профспілок про порушення прав працівників;
• за дорученням Прем’єр-міністра України;
• за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
• за депутатським запитом народного депутата;
• у разі невиконання вимог припису.

Інспектори мають право без попереднього повідомлення:

• в будь-який час, з урахуванням законодавства про охорону праці, проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень;
• ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами;
• залучати працівників правоохоронних органів;
• фіксувати проведення інспекційного відвідування;
• виносити постанову про накладення штрафу за допуск до роботи неоформленого працівника (125 тис. грн. за 1 випадок).

Шляхи захисту прав роботодавця

Окремі норми нового Порядку надають можливість захисту Ваших прав у випадку проведення виїзної інспекції, наприклад:

• залучення інших осіб до перевірки дозволяється лише за згоди об’єкта відвідування;
• повідомлення про інспекційну виїзну перевірку (окрім питань виявлення неоформлених трудових відносин);
• тривалість інспектування не більше 10 днів;
• припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені відповідно у 10-денний та одноденний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Під час проведення інспекційного відвідування роботодавець має право:

• не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення; відсутності форми акта інспекційного відвідування, затвердженої та оприлюдненої на веб-сайті Держпраці; перевищення строків інспектування;
• вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації;
• оскаржувати неправомірні дії інспектора.

Підготовка (превентивні заходи) до перевірки та оскарження неправомірних дій інспектора:

• юридичний аудит стану оформлення трудових правовідносин та приведення усіх документів у відповідність до чинного законодавства;
• підготовка роботодавця та працівників до інспекції, в т.ч. тренінги щодо порядку взаємодії з інспектором;
• правомірний недопуск інспектора до перевірки, відмова у наданні документів, оскарження дій/бездіяльності.

Шляхи захисту прав роботодавця

Окремі норми нового Порядку надають можливість захисту Ваших прав у випадку проведення виїзної інспекції, наприклад:

• залучення інших осіб до перевірки дозволяється лише за згоди об’єкта відвідування;
• повідомлення про інспекційну виїзну перевірку (окрім питань виявлення неоформлених трудових відносин);
• тривалість інспектування не більше 10 днів;
• припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені відповідно у 10-денний та одноденний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
Під час проведення інспекційного відвідування роботодавець має право:

• не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення; відсутності форми акта інспекційного відвідування, затвердженої та оприлюдненої на веб-сайті Держпраці; перевищення строків інспектування;
• вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації;
• оскаржувати неправомірні дії інспектора.

Це повідомлення підготовлене офісом Компанії ESQUIRES. Матеріали цього повідомлення наведені лише з метою інформування і не можуть вважатися комплексним аналізом викладених у ньому питань.

Рекомендуємо звернутися до наших фахівців за професійною консультацією з конкретного питання перш, ніж прийняти будь‐яке рішення щодо доцільності тих чи інших дій.

Ключовий контакт:

Вікторія Ковальчук
Партнер ESQUIRES
Адвокат, медіатор
viktoria.kovalchuk@esquires.ua
+38 095 939 98 82