Кілька адрес проживання боржника – яку обрати для проведення виконавчих дій?

Кілька адрес проживання боржника – яку обрати для проведення виконавчих дій? 1536 768 Esquires

Неправильне визначення місця відкриття виконавчого провадження може призвести до затягування виконання судового рішення або до судової тяганини з виконавцем, що явно негативно вплине на ефективний захист і відновлення порушених прав.

Саме на стадії виконання судового рішення забезпечується ефективний захист і поновлення прав осіб.

Безумовно, боржник чи будь-яка інша особа, що порушила закон чи договірні домовленості, може в добровільному порядку виконати рішення суду.

На практиці ж судове рішення, яким було задоволено позовні вимоги позивача, аж ніяк не є панацеєю і не дає гарантії його виконання відповідачем.

Судова практика в частині притягнення приватних виконавців до відповідальності свідчить про порушення територіальності в разі відкриття виконавчих проваджень, коли місце реєстрації та місце проживання боржника у виконавчих документах різняться.

Ключовим етапом під час примусового виконання рішення суду є правильне визначення місця проведення виконавчих дій.

Зокрема, статтею 24 Закону України “Про виконавче провадження” визначено, що виконавчі дії державний виконавець провадить за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника.

Істотне значення для відкриття виконавчого провадження в разі відсутності інформації про майно боржника має зареєстроване місце проживання, що територіально має відповідати виконавчому округу виконавця.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду в постанові від 11.10.2021 р. у справі № 340/4040/20 сформував висновок щодо питання прийняття виконавчого документа до виконання саме за зареєстрованим місцем проживання боржника.

Зокрема, суд зазначив, що первинним у розв’язанні питання прийняття виконавчого документа до виконання за місцем проживання боржника є встановлення виконавцем відповідності зареєстрованого місця проживання боржника виконавчому округу, на території якого виконавець здійснює свою діяльність.

Законодавством України передбачено, що особа може мати не одне, а декілька місць проживання, але саме зареєстроване місце проживання має статус офіційного та через нього здійснюється зв’язок безпосередньо з особою.

Суд наголосив, що чинне законодавство України дозволяє суб’єкту владних повноважень установити лише зареєстроване місце проживання особи.

Тобто про будь-які інші місця проживання особа має право повідомити суб’єктів владних повноважень виключно за своїм власним бажанням.

Отже, перед прийняттям виконавчого документа, пред’явленого до виконання, виконавець має здійснити таке:

– перевірити зазначену стягувачем в заяві адресу боржника на її відповідність зареєстрованому місцю проживання останнього;

– упевнитись, що адреса зареєстрованого місця проживання належить до території виконавчого округу приватного виконавця.

У разі виявлення невідповідності виконавець зобов’язаний повернути виконавчий документ.

Слід бути обачним під час вибору місця пред’явлення виконавчого документа, оскільки саме стягувач ініціює початок процедури примусового виконання рішення шляхом написання та подання відповідної заяви. Саме заява є реальним волевиявленням стягувача.

Що нового?

Підписуйся і будь в курсі наших останніх новин

(Required)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.